Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej
Karta zapisu na świetlicę

Celem naszej świetlicy jest:
 • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • propagowanie ciekawych i aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 • pomoc w odrabianiu prac domowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

 

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

Godziny

Zajęcia 

7.00 – 8.00

Dowolne gry i zabawy ,  zabawy ruchowe,  zabawy relaksacyjne, rozmowy z dziećmi, pomoc w przygotowaniu do lekcji

8.00- 9.00

Czytanie lektur i czasopism dziecięcych, oglądanie bajek i filmów dla dzieci, pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawy tematyczne, rozrywki umysłowe

11.30- 12.45

Spożywanie posiłku, odpoczynek poobiedni, zabawy towarzyskie

12.45- 14.00

Czas cichej pracy, odrabianie lekcji

14.00- 15.00

Zajęcia tematyczne  w grupach - zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne,  zajęcia muzyczne

15.00 – 17.00

Gry i zabawy towarzyskie 

Zadania rodziców wychowanków świetlicy:

 1. rodzice /prawni opiekunowie,  zobowiązani są wypełnić  Kartę zgłoszenia dziecka
  na świetlicę,
 2. czas korzystania dziecka ze świetlicy oraz formę i godzinę powrotu do domu rodzice określają w karcie zgłoszenia,
 3. każda zmiana formy czy godziny powrotu dziecka do domu, wymaga zmiany w karcie zgłoszenia,
 4. rodzice zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania wychowawców świetlicy  w przypadku zmiany danych zawartych w karcie,
 5. dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione, których  dane wpisane są do karty zgłoszenia,
 6. w wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę, której rodzic nie wpisał w kartę, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców ucznia,
 7. każda nowa decyzja rodziców musi być przekazana do świetlicy w formie pisemnej,
 8. rodzice zobowiązani są zgłosić odebranie dziecka wychowawcy świetlicy,
 9. rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godz. 17.00,
 10. rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.

Obowiązki wychowanków świetlicy

Wychowanek świetlicy powinien:

 1. przestrzegać regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy,
 2. przyjść do świetlicy przed lekcjami bezpośrednio z szatni,
 3. po skończonych lekcjach przyjść do świetlicy,
 4. zgłosić swoją obecność w świetlicy wychowawcy  prowadzącemu zajęcia,
 5. zgłaszać wychowawcy prowadzącemu zajęcia potrzebę wyjścia ze świetlicy.