Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

POWER "Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"

"Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej
od 1 listopada 2019r. rozpoczyna realizację projektu 
"Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"
finansowanego z Funduszy Europejskich
w ramach "Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej"
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Nr projektu: POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063189

Czas trwania projektu: 1.11.2019 - 31.10.2021

Koordynator projektu: mgr. Magdalena Malinowska - Kieszek

W czasie trwania projektu, w ramach mobilności międzynarodowej, trzech nauczycieli SP11 wyjedzie na dwa zagraniczne kursy metodyczne oraz będzie obserwowało pracę innych nauczycieli w europejskiej szkole (job shadowing).

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji międzykulturowych
 • usprawnienie komunikacji z uczniami cudzoziemskimi
 • nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektów europejskich
 • nawiązanie kontaktów w celu współpracy z nauczycielami z innych krajów
 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
 • nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językami obcymi
 • zdobycie wiedzy na temat krajów europejskich do wykorzystania podczas organizowania zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
  efektywniejsze nauczanie języków obcych
 • wymiana doświadczeń w ramach pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • poprawa jakości pracy szkoły poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauczania i obserwacji pracy nauczycieli z innych szkół
 • obserwacja i wymiana doświadczeń podczas wizyty w szkołach partnerskich z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi obcojęzycznymi (job shadowing).
 • swobodne poruszanie się nauczycieli w programach europejskich
 • poprawienie jakości pracy szkoły w wymiarze współpracy europejskiej